PLANNING EN CONTROLLeiderschap, organisatiecultuur en risicomanagement.

Ondersteuning van het management ten behoeve van planning en control aan de processen en mensen binnen de organisatie.
Norbert Schmitz
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/2020/09/red_line.png
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/2020/09/accent_dot.png
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/2020/09/accent_circle.png
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/2020/09/blue_line.png
Planning en Control
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/2020/09/circle_floaters_01.png

PLANNING EN CONTROLPlan - Do - Check - Act

Aandacht aan leiderschap, organisatiecultuur en risicomanagement.

Ondersteuning van het management ten behoeve van planning en control aan de processen en mensen binnen de organisatie

Op basis van vier activiteiten plan – do – check – act

in 4 stappen

STAP 1

PLAN

STAP 2

DO

STAP 3

CHECK

STAP 4

ACT

PLANNING EN CONTROLPlanning & Control in 4 stappen

Ondersteuning van het management ten behoeve van planning en control aan de processen en mensen binnen de organisatie
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/mountain_01.jpg

Op basis van het strategisch plan worden jaarlijks resultaten gedefinieerd die het komend jaar gerealiseerd moeten worden. Het is belangrijk om deze resultaten SMART te formuleren. Het plan is kader stellend voor de uitvoerende fase.

https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/mountain_02.jpeg

In de DO-fase vinden de uitvoerende activiteiten plaats. Tijdens de uitvoering vindt permanente meting van de vastgestelde prestatie-indicatoren plaats welke in de check-fase worden geëvalueerd en in kaart worden gebracht.

https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/mountain_03.jpg

In deze fase worden de resultaten van de uitvoering vergeleken met de geplande resultaten. De verschillen worden geëvalueerd en verklaard. Ook wordt hier vastgesteld of de informatie volledig en juist is en de doelstelling wordt behaald.

https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/mountain_04.jpg

In deze fase kan het management bijsturen indien dat noodzakelijk is. Bij tegenvallende resultaten kan het management maatregelen nemen om het oorspronkelijke plan alsnog te halen. Het management kan ook het plan bijstellen.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/2020/09/home_01_image_02.jpg
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/2020/09/circle_floaters_02.png

PLANNING EN CONTROLDe basisprincipes van Planning & Control

De planning en control cyclus is alleen een effectief sturingsinstrument wanneer wordt voldaan aan 10 principes

Het bestuur of het management moet maatregelen nemen zodat medewerkers in het belang van de organisatie gaan handelen. Dit is het vakgebied van planning en control. Een goede planning en control ondersteunt het management bij sturing geven aan de processen en mensen binnen de organisatie. Daarmee is het vakgebied planning en control veelomvattend. Het gaat bij planning en control onder andere om leiderschap, organisatiecultuur en risicomanagement.

PLANNING EN CONTROLDe 10 stappen naar prestatiemanagement

Prestatiemanagement omvat alle activiteiten, die ervoor zorgen dat doelen op effectieve en efficiënte wijze worden behaald

Prestatiemanagement concentreert zich op de prestaties van de gehele organisatie, afdelingen, productieprocessen, medewerkers, enz. Daar waar mensen integreren  met hun werk omgeving om tot gewenst resultaat te komen, zijn de beginselen van de 10 stappen naar prestatiemanagement nodig.

https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/planning_en_controle_01.jpg
https://www.planningencontrol.com/wp-content/uploads/2020/09/circle_floaters_02.png

OVER MIJIk geloof in synergie

Ik werk graag met gedreven, gepassioneerde ondernemers zoals jij!
Norbert Schmitz

PLANNING & CONTROLNorbert Schmitz

+31 6 51 234 381
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image